Pogoji uporabe

Obiskali ste spletno stran Universal Online, ki jo upravlja NBC Universal. Vaša uporaba spletne strani (vključno z vsebinami in drugimi storitvami, ki jih občasno nudimo) je podvržena spodaj navedenim Splošnim pogojem, ki jih morate sprejeti ob vstopu in/ali registraciji na spletno stran:

Ob registraciji na strani www.scifichannel.si zagotavljate, da se strinjate s prejemanjem naslednjih obvestil:

- Če ste se odločili za prejemanje nadaljnjih podatkov o kanalu Sci Fi Channel Europe LLC, vas bomo z e-pošto in sporočili SMS obveščali o podrobnostih drugih programov, dogodkov in nagradnih iger kanala Sci Fi Channel Europe LLC.

- Če ste se odločili za prejemanje nadaljnjih podatkov o trgovskih partnerjih kanala Sci Fi Channel Europe LLC, vas bodo z e-pošto in sporočili SMS obveščali o podrobnostih drugih dogodkov, programov in nagradnih iger trgovskih partnerjev.

- Prosimo, da več o naši uporabi osebnih podatkov preberete v načelu o Zasebnosti in varstvu podatkov, ki ga najdete v zadnjem delu teh splošnih pogojev.

Prekinitev članstva na strani www.scifichannel.si

- Prejemanje vsakršnih obvestil s strani www.scifichannel.si lahko prekinete, če sledite povezavam, ki jih boste našli v e-sporočilih z naslovom Prekinitev članstva.

Pravice do vsebin

Avtorske in druge pravice do vsebin te spletne strani so v lasti kanala Sci Fi Channel Europe LLC ali pa so vključeni v dovoljenje lastnika pravic. Kot obiskovalec te spletne strani, lahko prenesete eno samo kopijo vsebin, ki bo služila izključno ogledu v okviru vaše osebne rabe. Če vam ne posredujemo posebnega pisnega dovoljenja, ne smete razbirati, izvajati obratnega inženirstva, razstavljati, posojati, dajati v najem, posojati za protiplačilo, izdajati dovoljenja ali ustvariti izpeljanke spletne strani, ki vsebuje kakršen koli podatek ali programsko opremo, ki je na razpolago na tej spletni strani.

Če v zadevnih Splošnih pogojih ni navedeno drugače, ne smete prepisovati, shranjevati, prenašati, spreminjati, posnemati, ponovno objaviti, prodajati, oddajati ali uporabljati v kakršen koli namen, bodisi posloven ali neposloven, spletno stran ali kakršen koli podatek, ki ga zajema spletna stran, razen, če je to nujno potrebno za branje, uporabo ali premikanje po spletni strani.

Podatki, razpoložljivost in povezave z drugimi spletnimi stranmi

Sci Fi Channel Europe LLC prevzema vsakršno skrb za zagotovitev, da so podatki na zadevni spletni strani natančni in popolni, vendar nekatere podatke kanalu Sci Fi Channel Europe LLC posredujejo druga podjetja in kanal Sci Fi Channel Europe LLC ne more preveriti natančnosti ali popolnosti.

Potrjujete in strinjate se, da nismo odgovorni za storitve in podatke, ki jih spletni strani posredujejo druga podjetja, ali za razpoložljivost katere koli druge spletne strani ali gradiva, do katerega imate dostop preko te spletne strani, in ne odobravamo in nismo zadolženi ali odgovorni za nikakršne vsebine, oglaševanje, poslovanje, izdelke ali storitve na ali na razpolago preko tovrstnih drugih podjetij, ali preko spletnih strani ali drugega gradiva, do katerega imate dostop preko te spletne strani, in za nikakršno škodo, izgubo ali napad, ki je povzročen ali naj bi bil povzročen z ali v povezavi z uporabo ali ob nanašanju na kakršne koli vsebine, oglaševanje, izdelke ali storitve, ki jih tovrstna druga podjetja nudijo na ali preko tovrstnih spletnih strani ali drugega gradiva.

Vsakršen postopek med vami in drugimi podjetji, do katerih ste imeli dostop na ali preko spletne strani, vključno s plačili in dostavo izdelkov, storitev in kakršnih koli drugih določb, pogojev, jamstva ali predstavitve, ki se nanašajo na tovrstne postopke, ostanejo izključno med vami in zadevnim drugim podjetjem. Zavezujete se, da nas ne boste zadolžili za kakršno koli izgubo ali škodo, kateri bi se morebiti izpostavili zaradi kakršnega koli postopku te vrste, ali nas vpletli v kakršen koli spor med vami in drugim podjetjem.

Ta spletna stran je na voljo „kot določeno", brez kakršnega koli jamstva, in Sci Fi Channel Europe LLC ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi jo povzročila nenatančnost ali opustitev podatkov, ki so na voljo na ali preko spletne strani ali bi sledila prekinitvi razpoložljivosti spletne strani.

Začasna ukinitev spletne strani

Pridržujemo si pravico:

- zavrniti ali prekiniti vaš dostop do te spletne strani ali katerega koli dela spletne strani, z obvestilom ali brez, če menimo, da je vaša uporaba spletne strani žaljiva, prekomerna ali nasprotuje interesom drugih uporabnikov spletne strani ali krši te Pogoje za uporabo; ali

- če je primerno, lahko vsakršne vsebine ali gradivo, ki ste ga naložili na spletno stran brez obvestila odstranimo, če menimo, da lahko nasprotuje tem Pogojem za uporabo.

Poleg tega si pridržujemo pravico do začasne ukinitve, omejitve ali prekinitve dostopa do spletne strani iz kakršnega koli razloga in kadar koli.

Omejitev odgovornosti

V skladu z veljavnimi zakoni in izven morebitnega primera smrti ali telesnih poškodb, ki bi nastala zaradi naše malomarnosti, popolnoma izključujemo prevzem kakršne koli odgovornost za kakršne koli zahteve, izgube, prošnje in škodo, ki bi nastale posredno ali neposredno iz ali na kakršen koli način v povezavi s spletno stranjo in/ali katero koli storitev, ki jo občasno nudimo preko spletne strani. To izključevanje bo neomejeno veljalo v skladu s kakršno koli prekinitvijo storitve, izgube dobička, izgube možnosti za podpis pogodbe ali poslovanje, izgube podatkov ali kakršne koli druge posledične, postranske, posebne ali kazenske odškodnine, ki bi nastale zaradi spletne strani, tudi če smo poučeni o možnosti tovrstnih odškodnin, naj izvirajo iz pogodbe, kršitve, predpisa ali katerega koli drugega načina.

Promocijske akcije in nagradne igre

Občasno lahko Sci Fi Channel Europe LLC (ali izbrano drugo podjetje) v vsebine zadevne spletne strani vključi nagradne igre, promocijske akcije ali druge ponudbe. Vsaka tovrstna ponudba bo podvržena zadevnim Posebnim pogojem in morda ne bo na voljo vsem pravosodnim pristojnostim.

Vaše obveze

Zavezujete se, da boste spletno stran uporabljali zgolj v skladu z zadevnimi Pogoji za uporabo in vsakršnimi dodatnimi pogoji za uporabo, ki bodo občasno veljavni, ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi (, ki bo neomejeno vključeval zakone vaše države). Spletne strani (ali katerega koli dela strani) nikakor ne boste uporabljali za posredovanje ali pošiljanje kakršnega koli gradiva, ki je obrekljiv, žaljiv, opolzkega ali grozečega značaja, ali značaja, ki lahko po naši presoji komur koli povzroči nadlegovanje, obrekanje ali zaskrbljenost, vsebuje kakršen koli virus ali drugi običajni računalniški postopek, ki bi lahko poškodoval ali oviral delovanje spletne strani in/ali katerih koli storitev, ki jih nudi spletna stran.

Zavezujete se, da spletne strani ne boste uporabljali na način, ki bi celotni spletni strani ali delu strani povzročil ustavitev, poškodbo, oslabitev učinkovitosti ali kakršno koli oškodovanje.

V kolikor vaša uporaba ali uporaba katere koli osebe, ki ste jo pooblastili ali za katero ste odgovorni (na primer kot delodajalec) povzroči izgubo ali škodo nam ali kateri koli osebi, se zavezujete, da nas boste na zahtevo nemudoma zavarovali pred kaznijo v zvezi z vsakršnimi tovrstnimi izgubami ali škodami, ki so nam pripisane, vključujoč, kjer je to potrebno vsakršne pravne, upravne ali tehnične stroške, ki bi lahko izvirali iz tovrstne uporabe.

Vaši prispevki

Ko na spletno stran naložite gradivo (, ki brez omejevanja vsebuje kakršno koli besedilo, slikovno, video ali avdio gradivo) morate kanalu Sci Fi Channel Europe LLC odobriti pravico in licence do neprekinjene, brezplačne, neizključne, podkoncesijske  uporabe, posnemanja, spremembe, prilagajanja, objave, prevoda, izpeljanke, distribucije, uprizarjanja, igre in vaj vsakršne avtorske pravice in pravice do objave v skladu z vsakršnim tovrstnim delom kjer koli na svetu in/ali do vključevanja v druga dela v katerem koli mediju. Če tovrstne pravice kanalu Sci Fi Channel Europe LLC ne želite odobriti, predlagamo, da svojih prispevkov ne nalagate na to spletno stran.

Z nalaganjem prispevkov na spletno stran hkrati tudi:

- jamčite, da so ti prispevki vaše izvirno delo;

- se strinjate, da boste Sci Fi Channel Europe LLC odškodovali za vsakršne pravne stroške, škodo ali druge stroške, katerim bo kanal Sci-Fi Channel izpostavljen zaradi vaše kršitve zgoraj navedenega jamstva; in

- se strinjate, da se boste odrekli vsakršnim moralnim pravicam v vaših prispevkih za vse tu navedene namene.

V primeru kakršnega koli nasprotovanja med temi Splošnimi pogoji in posebnimi pogoji, ki so navedeni na drugih mestih spletne strani in se nanašajo na določeno gradivo, bo slednje prevladalo.

Splošno

V namen nenehnega izboljševanja kakovosti spletne strani, si pridržujemo pravico občasno po lastni presoji spremeniti te Pogoje za uporabo in vaša odgovornost je, da te Pogoje o uporabi redno pregledujete.

Če bi kateri koli od teh Splošnih pogojev postal nelegalen, razveljavljen ali bi povzroči neizvršljivost zaradi zakonov katere koli države, v kateri naj bi veljal, in bo zaradi tega tak Splošni pogoj nelegalen, razveljavljen ali bo povzročil neizvršljivost, bo prekinjen ali izbrisan, drugi splošni pogoji pa bodo ostali v celoti veljavni in bodo še vedno obvezujoči in se bodo izvrševali.

Zakonska pristojnost

Ti Pogoji za uporabo so pravno urejeni in se nanašajo izključno na zakone Anglije in Walesa, katerih sodišča bodo imela izključno pristojnost v kakršnem koli sporu, pod pogojem, da po lastni presoji začnemo in nadaljujemo pravni postopek pri drugih sodnih oblasteh